ŽYGIO „RADVILŲ KELIAIS“

NUOSTATAI

 

I. ŽYGIO TIKSLAS

 

1.   Dviejų dienų žygis „RADVILŲ KELIAIS“ (toliau – žygis), skirtas paminėti 30-ąją Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės įkūrimo sukaktį ir 20-ąją pirmojo žygio „Radvilų keliais“ sukaktį.

2.   Žygio organizatoriai:

2.1.    Biržų krašto muziejus „Sėla“,

2.2.    Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509-oji pėstininkų kuopa,

2.3.    Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) Alfonso Smetonos 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-oji kuopa.

3. Žygio „RADVILŲ KELIAIS“  tikslai:

3.1.    skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi įstaigų, kaimo bendruomenių;

3.2.    susipažinti su Radvilų Biržų kunigaikštystės istorija, prisiminti ir paminėti žuvusius už Lietuvos laisvę;

3.3.    puoselėti Tautos istorines ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę valstybei bei tautiškumą;

3.4.    užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

4.   Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys (nemokamas), kuriame gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių piliečiai ir kariai.

5.   Už žygyje dalyvaujančius jaunesnius kaip 16 metų piliečius atsako lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu atsako patys žygio dalyviai.

6.   Žygio dalyviai ir jų grupės per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktas trasas pėsčiomis.

7.   Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai tarpusavyje nesivaržo.

 

III. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS

 

Vadovavimas

 

8.   Žygį organizuoja Biržų krašto muziejus „Sėla“, KASP 509-oji pėstininkų kuopa ir LŠS Stepono Giedriko-Giriečio 501-oji šaulių kuopa.

9.   Sudaromas organizacinis žygio komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

 

Registracija

 

10. Dalyvių registracija vykdoma iki 2021 m. liepos 23 d. 18.00 val. (norinčių įsigyti žygio medalį, medalio miniatiūrą ar ženkliuką registracija vykdoma iki 2021 m. liepos 18 d. 15.00 val.) nurodytais būdais:

10.1.  Individuali registracija vykdoma:

10.1.1.  užpildžius registracijos formą internetu adresu www.radvilukeliais.lt;

10.1.2.  arba atsiuntus registracijos formą elektroniniu paštu adresu radvilukeliais@gmail.com.

 

 

 

10.2.  Gupių registracija vykdoma užpildžius nurodytos formos lentelę ir atsiuntus elektroniniu paštu adresu radvilukeliais@gmail.com.

11. Nepilnamečiai asmenys, nepriklausantys žygyje dalyvaujančioms organizacijoms (LŠS) į žygį registruotis gali tik kartu su suaugusiu asmeniu, atsakingu už nepilnametį žygeivį.

* Žygio organizacinis komitetas rekomenduoja prieš žygį pasitikrinti sveikatą bei visiems žygio dalyviams turėti sveikatos draudimą.

 

Apgyvendinimas

 

12. Žygio dalyviai apgyvendinimu rūpinasi patys. Biržų kempingas kviečia žygeivius apsistoti palapinių stovykloje, adresu Basanavičiaus g. 69 A, Biržai, tel. Nr. 8 674 67882, www.birzaicamping.lt. Privaloma turėti savo palapines, miegmaišius, kilimėlius. Preliminari kaina vienam asmeniui 3,00 eurai.

 

Maitinimas

 

13. Žygio dalyviai maitinimusi rūpinasi patys.

 

Kontrolė

 

14. Kontrolė:

14.1.  Kiekvienas žygio dalyvis kontrolinę žygeivio kortelę privalo turėti viso žygio metu.

14.2.  Žygio maršrutuose bus įrengti kontrolės punktai, kuriuose žygeiviai:

14.2.1.  privalės atsižymėti žygio korteles;

14.2.2.  galės pasipildyti geriamojo vandens atsargas.

15. Žygio maršrutas žymimas spalvotomis juostelėmis.

 

Poilsio vietos

 

16. Žygio dalyviai savarankiškai planuoja poilsį žygio metu.

17. Žygio dalyviai vandeniu pasirūpina patys. Vandens atsargas pasipildyti galės įrengtuose postuose ir pas vietinius gyventojus.

 

Maršrutai

 

1-OS DIENOS MARŠRUTAI 

(pradžia 2021-07-24 nuo 8.00 val., finišas iki 20.00 val.):

 

1. Pėsčiųjų ilgoji trasa RAUDONA (50 km)

Startas 8.00 val. Biržų pilis – Klausučiai – Daudžgiriai – Gulbinėnai – Gulbinai – Pabiržė – Likėnai – Karvės ola – Biržų pilis.

 

2.   Pėsčiųjų vidutinė trasa MĖLYNA (25 km)

Startas 10.00 val. Biržų pilis – Klausučiai – Pabiržė – Likėnai – Karvės ola – Biržų pilis

 

3.   Pėsčiųjų trumpoji trasa ŽALIA (15 km)

Startas 12.00 val. Biržų pilis – Klausučiai – Karvės ola – Biržų pilis.

 

2-OS DIENOS MARŠRUTAI

(pradžia 2021-07-25 nuo 8.00 val., finišas iki 20.00 val.):

 

1.   Pėsčiųjų ilgoji trasa RAUDONA (50 km).

Startas 8.00 val. Biržų pilis – Astravas – Drąseikiai – Medeikiai – Tamošiūnai – Vinkšninai – Obelaukiai –Biržų pilis.

 

2.   Pėsčiųjų vidutinė trasa MĖLYNA (25 km)

Startas 10.00 val. Biržų pilis – Astravas – Drąseikiai – Basų kojų takas – Skrebiškiai – Devynbalsiai – Pamūriškis – Biržų pilis.

 

3.   Pėsčiųjų trumpoji trasa ŽALIA (15 km)

Startas 12.00 val. Biržų pilis – Astravas – Drąseikiai – Basų kojų takas – Lyglaukiai – Pamūriškis – Biržų pilis.

 

IV. ŽYGIO DALYVIAI

 

18.  Žygio dalyvis privalo:

18.1.  laikytis šių žygio nuostatų;

18.2.  laikytis LR Vyriausybės Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje reikalavimų;

18.3. laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės ir gamtos apsaugos reikalavimų;

18.4.  rūpintis saugumu, sveikata ir gyvybe visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;

18.5.  saugoti savo asmeninius daiktus;

18.6.  informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;

18.7.  žygio metu tausoti savo sveikatą, nepervertinti savo jėgų;

18.8.  kreiptis į medikus (susižeidus ar sutrikus sveikatai);

18.9.  laikytis etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais žygio dalyviais;

18.10.   tausoti gamtą ir aplinką.

 

V. APDOVANOJIMAI

 

19. Apdovanojimai:

19.1.  DIPLOMAS įteikiamas visiems žygio dalyviams, įveikusiems visą pasirinktą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso vienos dienos žygio atstumo diplomas neįteikiamas.

19.2.  Registracijos metu žygio dalyviai galės įsigyti žygio medalį, medalio miniatiūrą ar ženkliuką (žr. 5 priedas) jei bus pasiryžę įvykdyti žemiau nurodytus reikalavimus:

  • Žygio ŽENKLIUKĄ galės įsigyti visi žygio dalyviai įveikę bet kurį pasirinktą žygio atstumą (kaina 3,00 eurai);

  • Žygio MEDALIO MINIATIŪRĄ – visi žygio dalyviai įveikę per 2 dienas ne mažiau kaip 50 km (kaina 10,00 eurų);

  • Žygio MEDALĮ – visi žygio dalyviai įveikę 2 dienas po 50 km (kaina 22,00 eurai);

19.3.  Žygio ženkliukai, medalio miniatiūros ir medaliai užsakomi iš anksto registruojantis ir tik atlikus išankstinį apmokėjimą per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 18 d. 15.00 val.

Informacija mokėjimui:

Gavėjas Eglė Stravinskaitė,

Luminor banko sąsk. Nr. LT384010051005312790,

Mokėjimo paskirtis – dalyvio vardas ir pavardė arba grupės pavadinimas.

19.4.  Įsigijus medalį, miniatiūrą ar ženkliuką, bet neįvykdžius įsigijimo reikalavimų, jis bus saugomas iki kitų metų žygio, kurio metu bus galima įvykdyti reikalavimus. Jei neįvykdoma antrą kartą – apdovanojimas nebesaugomas, o įteikiamas socialiai remtiniems vaikams iki 18 metų įvykdžiusiems apdovanojimo reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS

 

20. Žygio metu draudžiama:

20.1.  naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;

20.2.  skleisti politinę propagandą;

20.3.  pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

20.4.  šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrutuose;

20.5.  vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas žygio metu.

     

Kiti reikalavimai:

 

21. Žygio dalyviai privalo dėvėti tvarkingą sportinę civilinę ar karinę aprangą.

22. Žygio dalyviams, pažeidusiems žygio taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.

24. Žygio nuostatus rengia Žygio „RADVILŲ KELIAIS“ organizacinis komitetas.

25. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių sveikatą ir asmeninius daiktus žygio metu.

 

„Mūsų galia – meilė Tėvynei!“

 

________________________________